Esma Okunarak Yapılan Ev Sahibi Olma Duası

Bir çok insan ev sahibi olmak ister ancak maddi nedenler başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı bu mümkün olmayabiliyor. Ev almak isteyenlerin yapacağı en kolay şeylerin başında dua etmek var.

DUALAR 09.02.2022, 23:56 02.09.2023, 11:34
Esma Okunarak Yapılan Ev Sahibi Olma Duası

Ev Alma Duası – Kulillahumme Duası

Bu duayı okuyarak da dileğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kulillahumme duası bir çok derde ve sıkıntıya karşı da okunabilecek çok etkili ve güçlü bir duadır.

  • Kullilahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü biyedikel hayr inneke ala küllü şey’in kadiyr
  • La ilahe ilallahu vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lahül hamdu ve hu ve ala şey’ün kadiyr. Subhanallahi vel hamdu lillahi vela ilahe ilallahü vallahü ekber, vel a havle vel a kuvvete illa billahil aliyil azim.
  • Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyida ve mevlana muhammedinin nuriz'zatiyyi ve sirris'sariyyi sirruha fi cemiy’il asarı vel esmai ves'sifati ve sellim tesliyma .

Bu duaları ve salavatları 333 defa okuyarak ev almak için Allah'a (cc) ihlas ve samimiyetle dua etmek gerekir.

12 Esma ile Okunan Ev Alma Duası

12 Esma ile okunan ev alma duası da güçlü ve etkili dualar arasında yer almaktadır. Bu duayı ne kadar çok okursanız duanızın kabulü o kadar kuvvetli olacaktır.

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab”

Ya Müheymin

Ya Bari

Ya Fettah

Ya Semi

Ya Latif

Ya Hafız

Ya Kebir

Ya Mucib

Ya Kadir

Ya Berr

Ya Rauf

Ya Nafi

“Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.” (Amin)

HANGİ ESMA NE KADAR OKUNUR

Esma-ül Hüsna Tesbih Adeti Tesbihin Faydası
Allah 66 Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
El-Muheymin 145 İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
El-Aziz 94 Düşmanlara galip gelmek.
El-Mü’min 137 Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
El-Cebbâr 206 İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
El-Mütekebbir 662 İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
El-Bâri 214 İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
El-Musavvir 336 Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
Er-Rahîm 258 Maddî ve manevî rızka nail olmak.
El-Melik 90 Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
Er-Rahîm 258 Maddî ve manevî rızka nail olmak.
El-Kuddûs 170 Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
Es-Selâm 131 Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
El-Hâlık 731 İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
El-Gaffâr 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
El-Kahhâr 306 Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
El-Vehhâb 14 Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
El-Fettâh 489 Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
El-Alim 150 İlim zenginliği için.
El-Kâbid 903 Zalimin zulmünden kurtulmak.
Er-Rezzâk 308 Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
El-Bâsit 72 Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
El-Hafid 1481 Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
Er-Rafi’ 351 İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
El-Muiz 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak.
Es-Semi’ 180 Duaların kabul olması.
El-Basir 302 - 112 Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
El-Hakem 68 Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
El-Muzil 770 Düşmanları zelil etmek.
El-Adl 104 Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
El-Latîf 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.
El-Habîr 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi.
El-Halîm 88 Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.
El-Azîm 1020 Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
Eş-Şekûr 526 Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
El-Aliyy 110 Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
El-Kebîr 232 Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.
El-Hafîz 998 Nefsinin ve malının korunması.
El-Mukît 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
El-Hasîb 80 Herkese karşı açık alınlı olmak.
El-Celîl 73 - 5329 Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
El-Gafûr 1286 Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
El-Kerîm 270 Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
Er-Rakîb 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.
El-Mücîb 55 - 3025 Duaların kabul olunması.
El-Vâsi’ 137 Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
El-Hakîm 78 - 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
El-Vedûd 20 - 400 İnsanların sevgisini kazanmak.
El-Mecîd 57 - 3249 İzzet ve şerefin artması.
El-Bâis 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
Eş-Şehîd 319 Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
El-Hak 108 Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
El-Vekîl 66 Allah’tan her türlü yardım görmek.
El-Kavî 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.
El-Metîn 500 Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.
El-Veliyy 46 - 2116 Her işte Allah’ın yardımını istemek.
El-Hamîd 62 - 3844 Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
El-Muhsî 148 Zekânın kuvvetli olması.
El-Mübdi 57 Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
El-Muîd 124 Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
El-Muhyî 68 İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
El-Mumît 490 Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
El-Hay 18 - 324 Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
El-Kayyûm 156 Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
El-Vâcid 14 - 196 Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
El-Mâcid 48 Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.

El-Vâhid

El-Ehad

19 - 3669 Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
Es-Samed 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak.
El-Muktedir 744 Her işte başarılı olmak.
El-Mukaddim 184 Daima yükselmek.
El-Kâdir 305 İstediğini yapmaya güç yetirmek.
El-Muahhir 847 Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
El-Evvel 37 Her hayır işinde birinci olmak.
El-Âhir 801 Ömrün uzun olması.
Ez Zâhir 1106 Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.
El-Müteâlî 551 İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
El-Bâtın 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.
El-Vâlî 47 Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.
El-Berr 202 Her halukarda iyilik bulmak.
Et-Tevvâb 409 Tövbelerin kabul olması.
El-Müntekım 630 Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
El-Afuvv 156 Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.
Er-Raûf 287 Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.
Mâlikü’l-Mülk 212 Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.
Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm 1100 İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.
El-Muksit 209 Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
El-Ganî 1060 Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
El-Muğnî 1100 Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.
El-Mâni’ 161 Kaza ve belalardan emin olmak.
Ed-Dârr 1001 Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek.
En-Nâfi’ 201 Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
En-Nûr 256 Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
El-Bedî’ 86 Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
El-Bâkî 113 Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
El-Vâris 707 Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
Er-Reşîd 514 Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.
Es-Sabûr 298 Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.
El-Hâdî 20-400 Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
El-Câmi 114 Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bu sezon gol kralı kim olur?
Bu sezon gol kralı kim olur?
Namaz Vakti 23 Eylül 2023
İmsak 05:06
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:11
Akşam 18:53
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 4 12
2. Galatasaray 4 10
3. Rizespor 5 10
4. Trabzonspor 5 9
5. Kayserispor 5 9
6. A.Demirspor 4 8
7. Konyaspor 5 8
8. Hatayspor 5 7
9. Alanyaspor 5 7
10. Beşiktaş 4 7
11. Kasımpasa 5 6
12. Ankaragücü 5 5
13. Karagümrük 5 5
14. Sivasspor 5 5
15. Antalyaspor 5 3
16. Başakşehir 4 3
17. Pendikspor 5 3
18. Gaziantep FK 6 3
19. İstanbulspor 4 2
20. Samsunspor 4 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Manisa FK 5 11
3. Bodrumspor 5 10
4. Gençlerbirliği 5 10
5. Ahlatçı Çorum FK 5 9
6. Bandırmaspor 5 9
7. Kocaelispor 5 9
8. Keçiörengücü 5 8
9. Şanlıurfaspor 5 8
10. Erzurumspor 5 6
11. Boluspor 6 6
12. Göztepe 5 5
13. Sakaryaspor 5 5
14. Giresunspor 5 4
15. Adanaspor 5 3
16. Altay 5 3
17. Tuzlaspor 6 3
18. Ümraniye 6 2
Takımlar O P
1. M.City 5 15
2. Tottenham 5 13
3. Liverpool 5 13
4. Arsenal 5 13
5. Brighton 5 12
6. West Ham United 5 10
7. Aston Villa 5 9
8. Nottingham Forest 5 7
9. Crystal Palace 5 7
10. Fulham 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. M. United 5 6
14. Chelsea 5 5
15. Bournemouth 5 3
16. Wolves 5 3
17. Sheffield United 5 1
18. Everton 5 1
19. Burnley 4 1
20. Luton Town 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Athletic Bilbao 6 13
4. Girona 5 13
5. Valencia 5 9
6. Rayo Vallecano 5 9
7. Atletico Madrid 4 7
8. Cadiz 5 7
9. Getafe 5 7
10. Real Betis 5 7
11. Real Sociedad 5 6
12. Osasuna 5 6
13. Villarreal 5 6
14. Deportivo Alaves 6 6
15. Mallorca 5 5
16. Celta Vigo 5 4
17. Sevilla 4 3
18. Granada 5 3
19. Las Palmas 5 2
20. Almeria 5 1