Naziat Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu, Meali

Naziat suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, Naziyat suresinin meali, fazileti ve Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada yer aldığı yazımızın detaylarında.

DUALAR 21.05.2023, 07:36 13.08.2023, 01:17
Naziat Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu, Meali

Naziat Suresi Kaç Ayettir ve Nerede İnmiştir?

Mekke döneminde inmiştir. 46 âyetten müteşekkildir. Naziat Suresi 30. cüzde 582 ve 583. sayfalardadır. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât”kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “…ruhları çekip alan melekler” demektir. Sûrede başlıca, tevhid, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konu edilmektedir.

Nuzül

Kur’an’da ki sıralamaya göre yetmiş dokuzuncu, iniş sırasına göre seksen birinci sûredir. Nebe’ sûresinden sonra, İnfitâr sûresinden önce Mekke’de nazil olmuştur.

Naziyat Suresi Konusu

Sûrede ağırlıklı olarak; kıyamet halleri, hesap, ceza ve mükâfat konuları, kıyametin kopması için sur’a üflenmesi ve kıyametten sahneler bulunmaktadır. İnsanın ikinci kez yaratılacağı ve hesap gününde cezaların ortaya çıkacağı belirtilmiştir. Allah’ın birliği, peygamberlik ve öldükten sonra dirilme gibi inanç esasları ele alınmış; bu arada Hz. Mûsâ ve Firavun kıssasından bir kesite yer verilmiştir.

Naziat Suresinin Faazileti

“Allah, Ve’n-Nâziât sûresini okuyan kimseyi kabrinde ve kıyamet gününde farz bir namazı kılacak kadar tuttuktan sonra cennete koyar.” anlamındaki Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) tarafında söylendiği rivayet edilen hadisin (Zemahşerî, VII, 312; Beyzâvî, IV, 381) mevzû hadis olduğu kabul edilegelmiştir. (Zemahşerî, I, 684-685 [neşredenlerin notu]; Muhammed et-Trablusî, II, 725).

Rivayetlere göre;

  • Sureyi okuyan kişiler ölüm acısı duymaz,
  • Cennete sevinçle girer,
  • Düşmanın şerrinden kurtulur.

Mufassal sûreler içinde yer alan Nâziât suresinin Hz. Peygamber tarafından Meâric sûresiyle beraber namazın bir rek‘atında okunduğu rivayet edilmektedir. (Buhârî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 6, 28; Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 275-279; krş. İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 224-225, 307).

Naziat Suresi Arapça Okunuşu


Naziat suresi arapça ve türkce oku.

Naziat suresi arapça ve türkce oku.


Naziat Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Ve-nnâzi’âti garkâ.

2- Ve-nnâşitâti neştâ.

3- Ve-ssâbihâti sebhâ.

4- Fe-ssâbikâti sebkâ.

5- Felmudebbirâti emrâ.

6- Yevme tercufu-rrâcife.

7- Tetbe’uhâ-rrâdife.

8- Kulûbun yevme-izin vâcife.

9- Ebsâruhâ hâşi’a.

10- Yekûlûne e-innâ lemerdûdûne fî-lhâfira.

11- E-izâ kunnâ ‘izâmen nahira.

12- Kâlû tilke izen kerratun hâsira.

13- Fe-innemâ hiye zecratun vâhide.

14- Fe-izâ hum bi-ssâhira.

15- Hel etâke hadîśu mûsâ.

16- İz nâdâhu rabbuhu bilvâdi-lmukaddesi tuvâ.

17- İzheb ilâ fir’avne innehu tagâ.

18- Fekul hel leke ilâ en tezekkâ.

19- Ve ehdiyeke ilâ rabbike fetahşâ.

20- Fe-erâhu-l-âyete-lkubrâ.

21- Fekezzebe ve ’asâ.

22- Śumme edbera yes’â.

23- Fehaşera fenâdâ.

24- Fekâle enâ rabbukumu-l-a’lâ.

25- Fe-ehazehu(A)llâhu nekâle-l-âhirati vel-ûlâ.

26- İnne fî zâlike le’ibraten limen yahşâ.

27- E-entum eşeddu halkan emi-ssemâ benâhâ.

28- Rafe’a semkehâ fesevvâhâ.

29- Ve agtaşe leylehâ ve ahrace duhâhâ.

30- Vel-arda ba’de zâlike dehâhâ.

31- Ahrace minhâ mâehâ vemer’âhâ.

32- Velcibâle ersâhâ.

33- Metâ’an lekum veli-en’âmikum.

34- Fe-izâ câeti-ttâmmetu-lkubrâ.

35- Yevme yetezekkeru-l-insânu mâ se’â.

36- Ve burrizeti-lcahîmu limen yerâ.

37- Fe-emmâ men tagâ.

38- Ve âśera-lhayâte-ddunyâ.

39- Fe-inne-lcahîme hiye-lme’vâ.

40- Ve-emmâ men hâfe mekâme rabbihi ve nehâ-nnefse ‘ani-lhevâ.

41- Fe-inne-lcennete hiye-lme’vâ.

42- Yes-elûneke ‘ani-ssâ’ati eyyâne mursâhâ.

43- Fîme ente min zikrâhâ.

44- İlâ rabbike muntehâhâ.

45- İnnemâ ente munziru men yahşâhâ.

46- Ke-ennehum yevme yeravnehâ lem yelbeśû illâ ‘aşiyyeten ev duhâhâ.

Naziat Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,

2- Andolsun (mü'minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,

3- Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere,

4- Derken, öne geçenlere,

5- Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).

6, 7- Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.

8- O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır.

9- Onların gözleri (korku ile) inecektir.

10- Şöyle derler: "Biz gerçekten gerisingeriye eski halimize mi döndürüleceğiz?"

11- "Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?"

12- "Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür" dediler.

13- Halbuki o, bir haykırıştan (sûr'un üfürülmesinden) ibarettir.

14- Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.

15- (Ey Muhammed!) Mûsâ'nın haberi sana geldi mi?

16- Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

17- "Haydi Firavun'a git! Çünkü o azmıştır."

18- "Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?

19- Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın!"

20- Derken Mûsâ O'na en büyük mucizeyi gösterdi.

21- Fakat o, Mûsâ'yı yalanladı ve isyan etti.

22- Sonra sırt dönüp koşarak gitti.

23- Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi:

24- "Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi.

25- Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı.

26- Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.

27- (Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.

28- Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir.

29- O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.

30- Ardından yeri düzenleyip döşedi.

31- Ondan suyunu ve merasını çıkardı.

32- Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.

33- Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.

34, 35 - En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar.

36- Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.

37, 38, 39- Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.

40, 41- Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.

42- Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.

43- Onu bilip söylemek nerede, sen nerede?

44- Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir.

45- Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın.

46- Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bu sezon gol kralı kim olur?
Bu sezon gol kralı kim olur?
Namaz Vakti 13 Haziran 2024
İmsak 03:17
Güneş 05:12
Öğle 12:54
İkindi 16:51
Akşam 20:25
Yatsı 22:12