Tüp Bebek Bilimsel Çalışma

Covid19 pandemi döneminde aktif veya pasif bağışıklık kazanan bireyler ile bağışıklığı olmayanlarda Tüp Bebek (invitro fertilizasyon) başarısı karşılaştırıldı.

SAĞLIK 09.10.2022, 20:33 09.10.2022, 23:41
Tüp Bebek Bilimsel Çalışma

Tüp Bebek Uygulaması Konusunda Bilimsel Çalışma

Covid 19 pandemisinde aktif veya pasif bağışıklık kazanan kişilerle bağışıklığı olmayanlarda Tüp Bebek (invitro fertilizasyon) başarısı karşılaştırıldı. Yapılan çalışmada, Covid-19 enfeksiyonun ve aşının IVF tedavisi üzerine negatif bir etkisi saptanmadığı belirtildi.

Dr. Cansu Tekin’in yaptığı çalışma bu konuda en dikkat çekici olanı. Araştırma, 2020-2021 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim dalında gerçekleştirildi. Yapılan çalışma, açıklanamayan kısırlık (interfilite) sebebiyle yatan 84 hasta dahil edilerek yapıldı.

Bu çalışmaya göre; açıklanamayan kısırlık (interfilite) nedeniyle tüp bebek (IVF) tedavisine alınan hastalardan; Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olanlar ve Covid-19 aşısı yapılanlar çalışma grubu, enfeksiyon geçirmemiş ve aşı olmamış olan hastalar kontrol grubu olarak sınıflandırıldı. Açıklanamayan kısırlık nedeniyle tüp bebek tedavisi yapılan hastaların dosyaları geçmişteki olay ve gelişmeleri de işin içine dahil edilerek detaylı olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, infertilite süresi, hormon parametreleri, over rezerv testleri, IVF siklus özellikleri, toplanan oosit sayısı, MII oosit sayısı, MI oosit sayısı, MII oosit oranı, fertilize olan oosit sayısı, fertilizasyon oranı, transfer edilen embriyo sayısı, transfer günü, embriyo kalitesi ve gebelik oranları kaydedildi.

Tüp Bebek Tedavisi Öncesi Covid 19 enfeksiyonu geçirmiş olanlar ile ilgili veriler toplandı

Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş veya aşı yapılmış olan hastalar aranarak Covid-19 enfeksiyonu tarihi veya aşılama takvimi ve doz sayısı ile ilgili veriler toplandı. Toplanan tüm veriler istatistiksel olarak analiz edilerek gruplar IVF tedavi sonuçları ve gebelik başarısı açısından kıyaslandı.

Tüp Bebek Yöntemi

Çalışma kapsamında incelenen toplam 84 hastanın yaş ortalaması 31.80±3,61 yıl, infertilite süresi 57 aydı. Çalışmaya dahil edilen hastaların %67,9’u tedavi öncesi aşı olmamış, %8,3’ü kısmi (tek) aşılı, %23,8’i tam (çift) aşılı idi. Hastaların IVF öncesi %13,1’inde Covid-19 enfeksiyonu öyküsü varken, Covid-19 enfeksiyonu geçirmeyenlerin oranı %86,9’du. Hastaların tedavi öncesi aşılı olup olmamalarına göre oluşturulan gruplar arasında hormonal parametreler ve over rezervi benzerdi. Toplanan oosit sayısı, MII oosit sayısı, fertilizasyon oranı, embriyo kalitesi ve gebelik oranları açısından fark saptanmadı. Grade-1 embriyo oranları sırasıyla aşısız grupta (%76.7), tek doz aşı olanlarda (%66.6) ve tam aşılılarda ise (%60) olarak saptandı. Gebelik oranları aşısız grupta (%26.6), tek doz aşı olanlarda (%26.6) ve tam aşılılarda ise (%35) olarak saptandı. Covid-19 enfeksiyonu geçiren ve geçirmeyen hastaların hormon parametreleri, over rezervi, embriyo kalitesi ve gebelik oranları arasında fark saptanmadı. Covid-19 geçiren hastalarda Grade 1 embriyo ve gebelik oranları sırasıyla %81,8 ve %9.1 olarak saptanırken enfeksiyon geçirmeyenlerde bu oran %68.5 ve %31.5 olarak saptandı.


Tüp Bebek Yöntemi.


Açıklanmayan infertilite nedeniyle IVF tedavisi başlanan hastalarda, Covid-19 enfeksiyonu geçiren veya aşı ile bağışıklanan grup bağışık olmayan grupla karşılaştırıldığında IVF siklus karakteristikleri, toplanan oosit sayıları, matür oosit sayıları, oosit fertilizasyon oranları, embriyo kalitesi ve gebelik oranları benzer bulunmuştur. Hasta sayısı az olmakla birlikte geçirilmiş Covid-19 enfeksiyonun ve aşının IVF tedavisi üzerine olumsuz bir etkisi saptanmamıştır. 

Kaynak: Bilim Sağlık Haber Ajansı - BSHA
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bu sezon gol kralı kim olur?
Bu sezon gol kralı kim olur?
Namaz Vakti 12 Nisan 2024
İmsak 04:54
Güneş 06:21
Öğle 12:57
İkindi 16:32
Akşam 19:23
Yatsı 20:43